Sakrament bierzmowania w Sanktuarium Św Antoniego

By | 26 kwietnia 2018
Dnia 25 kwietnia 2018 roku ksiądz biskup Ireneusz Pękalski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z
Sanktuarium św. Antoniego w
Tomaszowie Maz. Na tę uroczystość młodzi przybyli wraz ze swoimi rodzicami i świadkami. Przed rozpoczęciem Eucharystii przedstawiciele rodziców poprosili księdza biskupa o
udzielenie zgromadzonej młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i o modlitwę w ich intencji. Nasi uczniowie czynnie włączyli się w liturgię Mszy Św.poprzez czytanie lekcji, śpiew psalmu responsoryjnego, modlitwę wiernych oraz procesję darami..Po Ewangelii kandydaci odnowili przyrzeczenia Chrztu św. oraz
zapewnili, że będą mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad. Na  zakończenie Mszy młodzież wyraziła wdzięczność za otrzymany sakrament.Młodzieży, która przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej życzmy, aby wiernie trwali przy Chrystusie i Kościele, oraz wzrastali w łasce u Boga i u ludzi.