Podziękowanie

By | 6 stycznia 2018

Rycerze Kolumba działający przy sanktuarium św. Antoniego z radością pragną poinformować o ukończonej budowie pomnika Dzieci Nienarodzonych. Monument upamiętniający dzieci utracone umiejscowiony jest w centrum cmentarza przy ul. Ugaj, w naszym mieście. Bardzo dziękują wszystkim, którzy wsparli finansowo zbiórkę na powyższy cel.