Michał finalistą etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej

By | 9 kwietnia 2018
W
dniach 5-7 kwietnia 2018r. w
ośrodku konferencyjno rekolekcyjnym w
Porszewicach k. Łodzi rozpoczął się III ogólnopolski etap XXVIII Olimpiady
Teologii Katolickiej,
organizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
W
tym roku współorganizatorem była
Archidiecezja Łódzka.
Do Porszewic na finał OTK przyjechało 123 finalistów etapu diecezjalnego z 41
diecezji wraz z ze swoimi katechetami.
W
pierwszym dniu trzydniowego spotkania młodzież miała okazję poznać się,
wymienić doświadczeniami oraz zdobytą wiedzą. Wieczorem odbyło się spotkanie,
podczas którego wszyscy finaliści z każdej diecezji przedstawili się, a gościem
wieczoru był metropolita ł
ódzki ks. abp Grzegorz Ryś.
Życzę wszystkim, aby wygrali tę olimpiadę!
mówił abp Ryś.
Jednak ważniejszym
od tej wygranej jest to, czy będziecie
przekonani do wiary, która ma
siłę budowania
pokoju!
dodał.
Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Pokój i
nadzieja dla Europy w nauczaniu
Benedykta XVI i Franciszka”.
Wraz z dwoma profesorami Wyższego Seminarium
Duchownego w Łodzi przygotowa
no
w sumie 700 pytań na trzy etapy tegorocznej
Olimpiady, z czego wybrano około 130, które znalazły się w przygotowanych
formularzach egzaminacyjnych
.
Zakres materiału dotyczył prawie 180 dokumentów
papieskich, do tego należy dołożyć artykuły, wypowiedzi i
różne materiały dotyczące
nadziei i pokoju w wypowiedziach tych dwu papieży
.
W piątek, tj. w drugim dniu spotkania uczestnicy w godzinach przedpołudniowych
zwiedzali
Łódź odkrywając jest ciekawe miejsca, a popołudniu przystąpią do pisania
pierwszej części
trzeciego etapu OTK. Druga część trzeciego etapu, która wyłoni
ła
zwycięzców, od
była
się w sobotę przed południem i miała formę egzaminu ustnego.
Dla zwycięzców tegorocznej Olimpiady Teologii Katolickiej organizatorzy
przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
wśród których jest (dla pierwszych trzech
osób) pielgrzymka do sanktuariów bałkańskich oraz indeksy na wybrane uczelnie i
wydziały na terenie całego kraju.
Michał Osowski uczeń
naszej szkoły
reprezentował nasze miasto i naszą
diecezję.
Ostatecznie, nasz re
prezentant uzyskał tytuł finalisty na etapie
ogólnopolskim. Mimo że Michał jest w klasie 3 gimnazjum musiał rywalizować
z
młodzieżą ze szkół średnich z całej Polski. Ucznia do konkursu przygotował
katecheta
Marcin Rybak. Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w
etapie ogólnopolskim w konkursie „Papież Słowianin” , którego jest też laureatem
wojewódzkim i będzie nas reprezentował 18 maja na etapie ogólnopolskim w Lublinie
Źródło Pan Marci Rybak