12lis/15

Projekt pt. „Razem można więcej”

 W Parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim realizowany jest przez grupę nieformalną, której koordynatorem jest pani Marta Wawrzyńczyk projekt pt. „Razem można więcej” współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu: „Grant na lepszy start” edycja 2015

Projekt kierowany jest do dzieci udzielających się w scholi, kółku misyjnym i szkolnym kole Caritas przy parafii Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. , prowadzonym przez Siostry Pasjonistki.

Głównym celem projektu jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego na zajęciach artystycznych, rekreacyjnych, tanecznych, wokalnych.
Kolejne zajęcia odbędą się 14 listopada Zapraszamy chętne dzieci.

29sie/15

XXII Niedziela Zwykła

serce_krk

 

Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.