14gru/14
obrazek_fiolet

III Niedziela Adwentu

3na(J 1,6-8.19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynamy święty czas rekolekcji .Nauki potrwają do 17 grudnia . Zapraszamy !

06gru/14
obrazek_fiolet

II Niedziela Adwentu

jan ch(Mk 1,1-8)
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

 

30lis/14

Rozpoczynamy Adwent

1na

 

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

lampion

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu”.

Z woli Papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku

do 2 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał

Rok Życia Konsekrowanego pod hasłem:

„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

źródło brewiarz.pl

22lis/14

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

krol

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Continue reading

23paź/14
zdj1

Rok Jubileuszowy naszej parafii

23 października 2014 roku, mszą św. o godz. 18,00, pod przewodnictwem ks. bp Ireneusza Pękalskiego, rozpoczynamy Rok Jubileuszowy naszej parafii z racji 150-lecia poświęcenia naszego kościoła pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Obchody zakończymy uroczystością odpustową 13 czerwca 2015 roku. Podczas tego okresu odbędą się wystawy, konferencje, sympozjum historyczne, zakończone nową publikacją poświęconą historii naszego kościoła i parafii. O szczegółach tych wydarzeń będziemy informować na bieżąco. Historię naszego kościoła można znaleźć na stronie naszej parafii pod hasłem  historia  w zakładce parafia.

Podczas mszy inaugurującej obchody jubileuszu zostały wręczone, przez ks. Biskupa, nominacje do Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej w naszej Parafii.

05maj/13

VI niedziela wielkanocna – 5 maja 2013 r.

  1. Dzisiaj o godz. 16,00 msza św. w kościele dla: III zakonu św. Franciszka, kół różańcowych i bractwa eucharystycznego.
  2. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godzinie 17,30 ( w tym tygodniu także w piątek Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
  3. W środę, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i patrona naszej Parafii. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Wszystkich Parafian zapraszam na uroczystą Eucharystię odpustową z procesją o godz. 18,00, której przewodniczyć będzie ks. płk Piotr Majka. Poranne msze św. w tym dniu o godz.: 6,30; 7,00; 7,30 i 9,00 z kazaniem.
  4. W środę bardzo serdecznie zapraszamy młodzież na Spotkanie Młodych „Szlachta się Zbawi” na godz. 19,00 do salki.
  5. W czwartek o godz. 16,00 – próba dla kandydatów do bierzmowania, a o 16.30 – spowiedź dla nich. W piątek 10 maja o godz. 18.00ks. bp. Ireneusz Pękalski udzieli sakramentu bierzmowania  młodzieży z naszej parafii.
  6. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka. Sięgnijmy po teksty wzbogacające naszą wiarę.
14kwi/13

III niedziela wielkanocna 14 kwietnia 2013 r.

1.Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenianimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

2.Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do tych wiernych, którzysposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej wiary, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże.

3.Dzisiaj 0 godz. 15,30 – próba śpiewu a 16,00 msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych.

4.Zapraszam na kolejne Spotkanie Młodych „Szlachta się zbawi” w środę 17 kwietnia 2013 na godz. 19 (salka). Tym razem odbędą się warsztaty plastyczne ozdabiania przedmiotów techniką decupage (dekupaż). Zapraszam ks. Tomasz.

5.Próba dla bierzmowanych odbędzie się w czwartek 18 kwietnia 2013 o godz. 18.30.

6.W przyszłą niedzielę na mszę św. o godz. 16,00 zapraszamy małżonków, którzy obchodzą w kwietniu rocznicę ślubu. Prosimy o zgłaszanie imion i nazwiska w celu przygotowania okolicznościowego dyplomu.

7.Z racji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej ofiarę na kościół złożyli wierni z ul. Oskara Lange 16 – 170 zł.; Oskara Lange 18 – 90 zł.; ul. Granicznej240 zł.; ul. Sikorskiego 2 m. 38 – 100 zł.; ul.św. Antoniego 70,84,90 – 50,zł.; ul.św. Antoniego 93 – 900 zł.; dzielnica Brzóstówka – 1170 zł. Msza św. dziękczynna za wszystkich, którzy przyjmowali Obraz, z miejsc wymienionych wyżej będzie odprawiona…………

8.Zapraszamy do kupna i lektury prasy katolickiej