01mar/15

II Niedziela Wielkiego Postu

ptabor(Mk 9,2-10)
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

 

 

21lut/15

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

dp_10_2009

 

(Mk 1,12-15)
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

31sty/15

2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego

ofiarowanie

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa:

„Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela” (Łk 2, 32).

 

sdzzk

 

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego,poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Duszpasterzach i Siostrach Pasjonistkach posługujących w naszej parafii.

źródło:brewiarz.pl

24sty/15

III Niedziela Zwykła

pójdx

Jezus powiedział :”Pójdź za mną”
Ale czy ja jestem gotowy , gotowa pójść za Nim?

Dobry Panie! Uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju ,
abyśmy siali miłość tam , gdzie panuje nienawiść.
Wybaczenie tam , gdzie panuje krzywda.
Wiarę tam ,gdzie panuje zwątpienie.
Nadzieję tam , gdzie panuje rozpacz.
Światło tam, gdzie panuje mrok.
Radość tam ,gdzie panuje smutek.
Spraw,abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy co pociechę dawać.
Nie tyle szukać zrozumienia co rozumieć.
Nie tyle szukać miłości co kochać.
Albowiem dając otrzymujemy,wybaczając zyskujemy przebaczenie .
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.Amen

10sty/15

Niedziela Chrztu Pańskiego

 

chrzestPanskiPrzez chrzest Jezusa, który jest zapowiedzią naszego przechodzenia z tego, co ludzkie i grzeszne, do daru „usynowienia Bożego”, odsłania się przed nami nieskończona perspektywa życia wiecznego. Jesteśmy bowiem nie tylko obdarowani życiem przez miłość dwojga naszych rodziców, lecz także jesteśmy nowym stworzeniem, które Bóg umiłował i zbawia.

frag.homilii abp.W.Depo źródło TK Niedziela.pl