22Maj/16
Trójca1

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19).
Nasze życie chrześcijańskie rozpoczyna się od chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zostaje nad nami wypowiedziana i wezwana cała Trójca Święta. Jesteśmy jej oddani i jednocześnie wprowadzeni w jej życie.
Warto sobie uświadomić co znaczy owo „w imię”. Imię w języku Biblii nie sprowadza się do nazwania kogoś dla odróżnienia go od kogoś innego. U nas imię zasadniczo pełni taką rolę i najczęściej jest nadawane przez rodziców, którzy dobierają imię dla dziecka zgodnie z własnymi upodobaniami zwracając uwagę bardziej na samo brzmienie imienia niż na jego sens. Natomiast w Biblii imię zawierało w sobie jakieś przesłanie osoby, która to imię nosiła, odsłaniało w jakiś sposób jego istotę. I tak imię Jezus oznacza: „Jahwe zbawia”, co wskazuje na Jego misję zbawienia wszystkich ludzi. W odniesieniu do Boga imię wskazuje na Jego relację do ludzi. Imię Jahwe, czyli „Jestem, który Jestem”, oznacza wpierw i przede wszystkim na Jego obecność wśród swojego ludu: „jestem z wami”, „jestem dla was”. Imię Boga objawione przez Jezusa brzmi: „Abba”, „Ojciec”, co wskazuje na prawdziwą relację Boga do nas, na to Kim On jest dla nas. Jednak pełne imię Boga odsłania dopiero „Ojciec i Syn, i Duch Święty”, co wskazuje na komunię Osób w Trójcy Świętej.

Continue reading

15Maj/16
zeslanie_ducha_swietego_2

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Pokój wam! (J 20,19) – takie są pierwsze słowa Pana Jezusa Zmartwychwstałego do uczniów. Nie jest to szablonowe pozdrowienie. W tym jedynym w historii dniu uzyskuje ono pełne brzmienie: „pokój” przynosi nowe życie. Kiedyś powiedział: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję (J 14,27). I właśnie w tym momencie daje ten pokój. My pragniemy pokoju, wołamy o pokój, a tak trudno nam go zachować, i to zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak w relacjach pomiędzy narodami. Potrafimy walczyć o pokój „do ostatniego żołnierza”. Ale w ten sposób nie dochodzimy do pokoju. Prawdziwy pokój rodzi się z miłości.

Continue reading

13Maj/16
misje_parafialne1

Szczegółowy Program Misji Parafialnych – Tomaszów Mazowiecki 22 – 29 maj 2016

 

Niedziela – 22.V. – Rozpoczęcie Misji Świętych

6.30– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny

7.00 – Msza św. z nauką Rozpoczynającą Misje święte.

8.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji parafian

9.00 – Msza św. z nauką Rozpoczynającą Misje święte.

10.15 – Msza św. z nauką Rozpoczynającą Misje święte.

11.30 – Msza św. z nauką Rozpoczynającą Misje święte.

13.15 – Msza św. z nauką Rozpoczynającą Misje święte.

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – Msza św. z nauką Rozpoczynającą Misje święte.

Continue reading