30mar/15

warsztaty-muz-lit2012WIELKI CZWARTEK 

Ost_ Wiecz_

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ  O GODZINIE 18.00

WIELKI PIĄTEK 

281673_56_GN22_7

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZINIE 18.00

WIELKA SOBOTA 

Cmentarz-katolicki-krzyze-droga-swiatlo-wszystkich-swietych-fot-ks-Wedziuk

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ O GODZINIE 19.30

 

 

 

28mar/15

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Triumphal Entry

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji.

Wjazd Jezusa do Świętego Miasta na osiołku jest wypełnieniem proroctwa Zachariasza: Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu (Za 9,9). W ten sposób prorok zapowiedział, że Mesjasz będzie królem ubogich i dla ubogich, co następnie potwierdzi sam w kazaniu na górze: Błogosławieni ubodzy… Będzie On także królem pokoju, a Jego królestwo rozciągnie się na całą ziemię.

281673_56_GN22_7

Z opisem Męki Pańskiej doskonale harmonizują poprzedzające ją czytania: ze ST (Iz 50,4-7) o posłuszeństwie cierpiącego Sługi Bożego, który poddał grzbiet swój bijącymnie zasłonił swej twarzy przed zniewagami i opluciem. Psalm responsoryjny (Ps 22) ma ścisły związek z poprzednim czytaniem. Jego słowami modlił się Jezus na krzyżu: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?Liturgia dwu pierwszych niedziel Wielkiego Postu ukazuje, jaki jest cel ludzkiego życia, a tym samym, gdzie człowiek znajduje swoją pełnię: nie w służbie szatanowi, nie w realizacji siebie przez sprzyjanie pożądliwościom oczu, ciała i pychę, ale poprzez poddanie się wymaganiom woli Bożej, które są trudne, lecz ostatecznie prowadzą od przykazań do wolności Ducha Świętego do stworzenia nowego człowieka w Chrystusie. Fragment Listu do Filipian (2,6-11) mówi o uniżeniu Chrystusa, który ogołocił i uniżył samego siebie, aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i uczynił Go Panem ku chwale Boga Ojca.

źródło mateusz.pl

misterium_news

W Niedzielę palmową zapraszamy do naszego kościoła na Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży z naszej parafii o godzinie 19.15

 

 

20mar/15

rozkład jazdy wielkopostnych rekolekcji

 

 

Niedziela 22 marca

 

            godz. 700          – Msza Św. z nauką

            godz. 900          – Msza Św. z nauką

            godz. 1015         – Msza Św. z nauką

            godz. 1130         – Msza Św. z nauką dla dzieci

            godz. 1300         – Msza Św. z nauką

           godz. 1715         – Gorzkie Żale z nauką pasyjną

           godz. 1800         – Msza Św. z nauką.

 

Poniedziałek 23 marca

 

godz. 800          – Msza Św. z nauką dla dorosłych

 godz. 930          – Nauka dla dzieci szkól podstawowych kl. 0, I, II

godz. 1100         – Nabożeństwo dla dzieci z kl. III – VI

godz. 1800         – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych.

 

 Czwartek 25 marca

godz. 800          – Spowiedź dorosłych.

godz. 800          – Msza św.  z nauką dla dorosłych

godz. 930          – Nauka dla dzieci szkół podstawowych kl. O, I, II

                                     – (Droga Krzyżowa)

godz. 1100        - Nabożeństwo pokutne dla dzieci szkół podstawowych  III – VI

godz. 1200         – Spowiedź dzieci

godz. 1630         – spowiedź dorosłych

godz. 1800   – Msza Św. z nauką,

                                   po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych 

godz. 2000    – Konferencja dla małżeństw niesakramentalnych

 

Środa 25 marca

 

godz. 800           – Msza Św. z nauką dla dorosłych. Spowiedź dorosłych           

godz. 10 00        – Msza Św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci

godz. 1630         – Spowiedź dorosłych

godz. 1800            - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

 

Czwartek 26 marca

             

godz. 800          – wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych 

01mar/15

II Niedziela Wielkiego Postu

ptabor(Mk 9,2-10)
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

 

 

21lut/15

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

dp_10_2009

 

(Mk 1,12-15)
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.