26Sie/16
noname

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA

(Czyż) to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? (J 2,4).

Istnieją w Piśmie Świętym trudne miejsca, które nas niepokoją czy wręcz rażą. Zacytowany zwrot Pana Jezusa do Matki do takich trudnych miejsc należy. Do Biblii Tysiąclecia, a przez nią do lekcjonarza, trafiło takie sformułowanie, które jest próbą wytłumaczenia zgrzytu, jaki się pojawia w brzmieniu tego zdania. Dosłownie brzmi ono: „co Mnie i Tobie” (ti emoi kai soi). Jest to wyrażenie idiomatyczne i oznacza mniej więcej: „daj mi spokój”. W Ewangeliach powtarza się ono w spotkaniach Pana Jezusa ze złymi duchami. One mówią do Niego: „co nam i Tobie” (ti hemin kai soi), co Biblia Tysiąclecia tłumaczy: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? (Mk 1,24). Ten idiom wyraża separację pomiędzy partnerami rozmowy. W Starym Testamencie takiego idiomu użył Dawid w stosunku do Joaba i Abiszaja: Co jest między mną a wami, synowie Serui (2 Sm 19,23). I tutaj także chodzi Dawidowi o odcięcie się od ich postępowania.

Continue reading

29Cze/16
pawel1

Św. Apostołów Piotra i Pawła

Odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w owym dniu odda Pan… a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. (2 Tm 4,8)

Od samego początku działalności publicznej celem Jezusa było gromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.
Piotr i Paweł, których uroczystość dzisiaj obchodzimy, zostali powołani przez Jezusa do konkretnych zadań w Kościele i oddali swoje życie na świadectwo dla Jezusa. Ich wiara i oddanie Chrystusowi sprawiły, że nawet ich śmierć przyczyniła się do rozpowszechniania Jezusowego przesłania jedności i zbawienia.

Continue reading

19Cze/16
luxtorpeda

Tydzień Antoniański – 19 czerwca (niedziela)

Plac Kościuszki – scena
20.00-22.00 – Koncert Uwielbienia – The Best Of Piotr Rubik

Wydarzenia towarzyszące
8.00 – Historyczny rajd TUTW (Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
14.00-19.00 – Familijny Festyn Antoniański (Kościół św. Antoniego)
17.00-18.30 – Koncert Zespołu Luxtorpeda ul. POW
14.00-19.00 – Wystawa poplenerowa  VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Małczu (Plac Kościuszki)

13Cze/16
antoni_p2

Tydzień Antoniański – 14 czerwca (wtorek)

Plac Kościuszki – scena

16.00-16.30 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

16.30-18.00 –  Blok artystyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 14, Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej i Przedszkole nr 11)

18.00-18.25 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego

18.25-19.10 – Blok artystyczny Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego (MDK)

19.10-19.40 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 im. Stanisława Chojnowskiego

19.40-20.05 – Blok artystyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej

Continue reading

12Cze/16
antoni_p2

Tydzień Antoniański – 13 czerwca (poniedziałek)

Program:

Uroczystości religijne

12.00 – Uroczysta Msza Święta odpustowa (kościół św. Antoniego w Tomaszowie)

Plac Kościuszki – scena

13.30-14.30 – Koncert muzyczny „Mocni w Duchu”

14.30-14.45 – Otwarcie Jarmarku Antoniańskiego (domki wystawiennicze 13-18 czerwca)

14.45-15.55 – Blok artystyczny Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 2

15.55-16.35 –  Blok artystyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego

16.35-17.35 – Blok artystyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (Szkoła Podstawowa

nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego, Przedszkole nr 14 i Przedszkole nr 20)

17.35-17.55 – Blok artystyczny II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Continue reading

04Cze/16
jezus-serce-male

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przed nami czerwiec, w Kościele katolickim miesiąc szczególnej czci Najświętszego Serca Jezusa. Codzienne Nabożeństwa czerwcowe oraz uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedne z najważniejszych form kultu Serca Jezusowego. .
Nabożeństwa czerwcowe jako formę kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce zaczęły propagować Siostry Wizytki z Lublina. Pierwsze nabożeństwo tego typu zostało odprawione 1 czerwca 1857 roku. Składa się na nie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Litania ukazuje Najświętsze Serce przede wszystkim w relacji do człowieka, a następnie zachęca wierzących do nawiązania więzi z Sercem Pana Jezusa. Rozważania, które zazwyczaj towarzyszą śpiewaniu tej litanii, ukazują pobożność i życie chrześcijańskie w świetle, w szkole Najświętszego Serca. Litania inspiruje pobożność, a przez medytację ma prowadzić do duchowego kształtowania ludzkiego serca.

Continue reading