11kwi/15

Jezu ufam Tobie !!! Niedziela Miłosierdzia

 

JUT

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

 

 

 

źródło www.miłosierdzie.pl i youtube.pl

30mar/15

warsztaty-muz-lit2012WIELKI CZWARTEK 

Ost_ Wiecz_

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ  O GODZINIE 18.00

WIELKI PIĄTEK 

281673_56_GN22_7

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZINIE 18.00

WIELKA SOBOTA 

Cmentarz-katolicki-krzyze-droga-swiatlo-wszystkich-swietych-fot-ks-Wedziuk

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ O GODZINIE 20.00

28mar/15

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Triumphal Entry

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji.

Wjazd Jezusa do Świętego Miasta na osiołku jest wypełnieniem proroctwa Zachariasza: Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu (Za 9,9). W ten sposób prorok zapowiedział, że Mesjasz będzie królem ubogich i dla ubogich, co następnie potwierdzi sam w kazaniu na górze: Błogosławieni ubodzy… Będzie On także królem pokoju, a Jego królestwo rozciągnie się na całą ziemię.

281673_56_GN22_7

Z opisem Męki Pańskiej doskonale harmonizują poprzedzające ją czytania: ze ST (Iz 50,4-7) o posłuszeństwie cierpiącego Sługi Bożego, który poddał grzbiet swój bijącymnie zasłonił swej twarzy przed zniewagami i opluciem. Psalm responsoryjny (Ps 22) ma ścisły związek z poprzednim czytaniem. Jego słowami modlił się Jezus na krzyżu: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?Liturgia dwu pierwszych niedziel Wielkiego Postu ukazuje, jaki jest cel ludzkiego życia, a tym samym, gdzie człowiek znajduje swoją pełnię: nie w służbie szatanowi, nie w realizacji siebie przez sprzyjanie pożądliwościom oczu, ciała i pychę, ale poprzez poddanie się wymaganiom woli Bożej, które są trudne, lecz ostatecznie prowadzą od przykazań do wolności Ducha Świętego do stworzenia nowego człowieka w Chrystusie. Fragment Listu do Filipian (2,6-11) mówi o uniżeniu Chrystusa, który ogołocił i uniżył samego siebie, aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i uczynił Go Panem ku chwale Boga Ojca.

źródło mateusz.pl

misterium_news

W Niedzielę palmową zapraszamy do naszego kościoła na Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży z naszej parafii o godzinie 19.15

 

 

20mar/15

rozkład jazdy wielkopostnych rekolekcji

 

 

Niedziela 22 marca

 

            godz. 700          – Msza Św. z nauką

            godz. 900          – Msza Św. z nauką

            godz. 1015         – Msza Św. z nauką

            godz. 1130         – Msza Św. z nauką dla dzieci

            godz. 1300         – Msza Św. z nauką

           godz. 1715         – Gorzkie Żale z nauką pasyjną

           godz. 1800         – Msza Św. z nauką.

 

Poniedziałek 23 marca

 

godz. 800          – Msza Św. z nauką dla dorosłych

 godz. 930          – Nauka dla dzieci szkól podstawowych kl. 0, I, II

godz. 1100         – Nabożeństwo dla dzieci z kl. III – VI

godz. 1800         – Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych.

 

 Czwartek 25 marca

godz. 800          – Spowiedź dorosłych.

godz. 800          – Msza św.  z nauką dla dorosłych

godz. 930          – Nauka dla dzieci szkół podstawowych kl. O, I, II

                                     – (Droga Krzyżowa)

godz. 1100        - Nabożeństwo pokutne dla dzieci szkół podstawowych  III – VI

godz. 1200         – Spowiedź dzieci

godz. 1630         – spowiedź dorosłych

godz. 1800   – Msza Św. z nauką,

                                   po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych 

godz. 2000    – Konferencja dla małżeństw niesakramentalnych

 

Środa 25 marca

 

godz. 800           – Msza Św. z nauką dla dorosłych. Spowiedź dorosłych           

godz. 10 00        – Msza Św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci

godz. 1630         – Spowiedź dorosłych

godz. 1800            - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

 

Czwartek 26 marca

             

godz. 800          – wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych